Puzzelen

Dit was een week van puzzelen. En dan niet op legpuzzels of kruiswoordraadsels, maar op allerlei werk- en studiedingen. De vraag die ik kreeg in reactie op m’n vorige weblog bijvoorbeeld, hield me aan het puzzelen. Want, tjsa, hoe doe…

Even afwezig

Zo heb je een lekker ritme van (minimaal) een weblogje per week, en zo halen wat ingewikkelde privéomstandigheden dat hele ritme overhoop, en schrijf je zomaar ruim twee weken niets. Maar, ik ben er weer, en we pakken het ritme…

Aan de oppervlakte

Afgelopen week was het weer tijd om een herkansing te maken voor een module die ik samen met een collega coördineer. Die module wordt in twee gedeeltes getoetst: studenten leveren een rapport in met daarin uitwerkingen van verschillende opdrachten, en…