‘Is dat een nieuwe delicatesse?’ vroeg een van m’n collega’s toen ik in een Facebook-update sprak over de ‘brain soup’ in m’n hoofd. Nou nee, meer het resultaat van iets te veel leuke plannen, nieuwe projecten en interessante mogelijkheden. Die slieren als vermicelli door m’n kop, en ik probeer met een vork het beginnetje te pakken te krijgen. Zoiets, en dat noem ik dan maar hersensoep.

Wat voor plannen? Vooral leuke dingen op het vlak van eLearning en eTextbooks. Na ALT-C sprak ik de wens uit me daar toch echt meer mee bezig te gaan houden in het werk, en dat lijkt, hoewel ik het nog een beetje voorzichtig bekijk, te gaan lukken. Afgelopen weken ben ik met twee nieuwe dingen begonnen die sterk die kant op gaan.

Ten eerste ben ik voor een halve dag in de week docent-onderzoeker binnen een project op de hogeschool dat zich bezighoudt met eBooks en hoger onderwijs. Helemaal mijn ‘cup of tea’, natuurlijk. Het is een meerjarig project, en ik stap in de laatste fase in, maar evengoed kan ik een bijdrage leveren. Ik kan een frisse blik leveren op een lopend project, een laatste test helpen opzetten en uitvoeren en ik wil me op de communicatie over de eerdere uitkomsten storten. Maar eerst moet ik me natuurlijk grondig verdiepen in wat er gedaan is, hoe men te werk gaat en hoe de paden en verbindingen lopen. Fijne klus om m’n tanden in te zetten!

Daarnaast is er kortgeleden een werkgroep eLearning in het leven geroepen in ons domein. Omdat we daar meer mee willen, de didactische voordelen ervan moeten benutten en van elkaar kunnen leren. Nu is het toch vooral nog ieder voor zich op dat vlak, en dat is zonde. De eerste stap, na ook hier het kennismaken en verkennen van het terrein, is inventariseren wat er zoal gaande is binnen het domein. Van daaruit kunnen we verder gaan bouwen. Naast verkennen wat er gebeurt in het domein, merk ik ook dat ik me breder aan het inlezen ben, en het nieuws over eLearning dat ik normaal meer scannenderwijs lees, nu uitgebreider bestudeer.

Alsof al deze input niet genoeg vermicelli geeft om in te roeren, gaan m’n lopende projecten natuurlijk ook gewoon door. Het uitwerken van een volledig nieuw project dat over vier weken van start moet gaan, het opvoeren van de ‘internationaligheid’ van (in elk geval) onze minor met bijbehorende afspraken en overleggen, het voorbereiden van een bezoek aan de Frankfurter Buchmesse… Het is een goed gevuld soepje, daar in m’n hersenpan. Niet te hard roeren, even goed blazen en dan misschien maar ’s een lepel zoeken in plaats van een vork, en dan komt het vast goed.