Een van de eerste dingen die ik ’s ochtends doe, is een rondje social media. Even Facebook en Twitter checken… Gisterochtend leverde dat een onaangenaam begin van de dag op: op Twitter buitelde mijn hele timeline over elkaar heen om melding te maken van een stuk in De Telegraaf. ‘Diplomafraude bij de Hogeschool van Amsterdam’, zo luidde de kop in chocoladeletters. Goeiemorgen…

Eerst maar eens ontbijten, en daarna verdiepte ik me in de verschillende nieuwssites. Daar werden uitspraken gedaan als:
– ‘Sinds 2002 hebben minstens 1000 tot 1500 studenten per jaar onterecht een diploma op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gehaald.’ (de Telegraaf)
– ‘Aan de instelling zou een angstcultuur heersen, waarbij docenten onder druk gezet worden door managers om studenten te laten slagen, ook al hebben ze niet het vereiste niveau.’ (nu.nl)
– ‘Uit gesprekken en vertrouwelijke interne stukken zou blijken dat het voortbestaan van een aantal opleidingen in gevaar is.’ (parool.nl)
Pittige stellingen, niet gehinderd door enige nuancering. Het maakte me behoorlijk droevig. Gelukkig reageerde de HvA snel en genuanceerd. Nu maar hopen dat de media ook dat bericht oppikken… Want deze heksenjacht is voor niemand goed.

Waar rook is, is vuur – zo kun je denken. En inderdaad, de kwaliteit van het hoger onderwijs staat (niet alleen bij de HvA, overigens) onder druk. Maar wat zou het toch fijn zijn als de media nu eens niet meteen woorden als ‘diplomafraude-schandaal’ in de mond namen. Duizenden studenten krijgen op deze manier het gevoel dat hun opleiding niets waard is, honderden docenten voelen zich onheus bejegend als sukkels die voldoendes cadeau doen… En in hoeverre de berichten kloppen? Maar de imagoschade is onomkeerbaar. Dat is niet goed voor de HvA, of eigenlijk is het schadelijk voor het hele hbo.

In plaats daarvan zou het hoger onderwijs erbij gebaat zijn als de media zich eens op vergelijkbare schaal opwonden over wat er wél mis is. Want er wordt nogal een beroep gedaan op hoger onderwijsinstellingen. Kort samengevat (en ja, ik ben me ervan bewust dat ik wat kort door de bocht ga) moet het Nederlandse hoger onderwijs:

(Bron: http://www.vsnu.nl/web/show/id=216446/langid=43)

– 50% van de beroepsbevolking opleiden,
– studenten in hoog tempo (anders krijgen zowel student als opleiding een boete) door de stof jagen, ook als ze een keer fout kiezen, iets extra’s doen, of het tempo niet aankunnen,
– zorgen voor hogere kwaliteit van het onderwijs,
– vooral meer onderzoek doen,
– Nederland een positie in de top 5 van kennislanden verschaffen.
En of we dat alstublieft met fors minder geld willen doen, want er moet bezuinigd worden.

Kijk, natuurlijk kunnen er bepaalde zaken beter, en efficiënter. Natuurlijk gaan er zaken mis. Ook op de HvA, en niet alleen bij de opleidingen die nu in het nieuws zijn. Falende (rooster)systemen, overbelaste docenten, administratieve problemen… Het bestaat allemaal. Veel problemen zouden volgens mij echter kunnen worden opgelost met meer tijd.

Meer tijd voor docenten, om colleges voor te bereiden, uitgebreide feedback te geven, de vakliteratuur bij te houden, het onderwijs te verbeteren, contacten in het veld te onderhouden en te zorgen voor innovatief en kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Meer tijd voor de ondersteunende staf om dat te doen waar zij goed in zijn: ondersteunen. Zodat docenten niet doorlopend met bezetting, roosters en cijferadministratie bezig hoeven te zijn.
Meer tijd voor bezinning, het continu naast elkaar houden van het didactisch uitgangspunt en het uitgevoerde onderwijs en het daadwerkelijk (dus niet op papier) bewaken van de kwaliteit.

Ik weet: tijd is geld, en dus is het erg onwaarschijnlijk dat er, in deze tijden van bezuiniging, meer tijd beschikbaar komt. Maar ik geloof echt dat kwaliteit ook anders gespeld zou kunnen worden. Met een lange ij en een d. Het gaat namelijk vooral om kwaliTIJD. Misschien kan dat een keer in chocoladeletters in de krant?

Tagged on:

2 thoughts on “KwaliTIJD

  • Hoe schadelijk deze nieuwsberichten ook zijn, het laat wel zien hoe enorm veel druk er op studenten en docenten in het hoger onderwijs staat door de genomen bezuinigingen. Niet dat de bezuinigen hiermee ongedaan gemaakt zullen worden, in tegendeel, maar ik geloof wel dat het meer doet (discussies, kamervragen) dan het al eeuwen gehoorde ‘het gaat om kwaliteit’, of in dit geval ‘kwalitijd’. Natuurlijk gaat het daarom, maar dat lokt weinig actie en reactie uit.

  • Dat is waar, de berichtgeving maakt in elk geval discussie los. Meer dan alleen de mededeling ‘dat het beter moet’. Maar mijn gevoel is dat de imagoschade groter is.
    Mensen kijken, vermoed ik, vaak niet verder dan het eerste bericht, en dus kunnen vele studenten op verjaardagen en feestjes binnenkort de vraag ‘je studeert toch hoop ik niet aan de HvA’ tegemoet zien… En niet alleen de HvA loopt schade op, het hbo in het algemeen krijgt een slecht imago. Dat lijkt me een slechte zaak…

Comments are closed.