Het had zomaar een waarschuwingsbericht kunnen zijn: ‘pas op, u betreedt de thesis-zone. Komende twee weken doet u niets anders dan scripties lezen, met collega’s over scripties overleggen, studenten van feedback voorzien en afstudeergesprekken voeren.’

De laatste deadline van dit studiejaar voor het inleveren van afstudeeropdrachten was twee weken geleden. Een combinatie van de dreigende langstudeerboete en de regel dat inleveren in augustus alleen mag als het een herkansing is, maakte dat er enorm veel scripties werden ingeleverd. Die uiteraard allemaal door de begeleidende docenten gelezen moesten worden. En dus dook ik de afgelopen twee weken onder met een berg werk.

Eerlijk is eerlijk: mijn hobby zal het nooit worden, scripties lezen. Maar de onderwerpen waarover ik mag lezen, die zijn dan vaak wel weer interessant. Deze ronde mocht ik me onder andere verdiepen in:

– een verbeteradvies voor een iPad-app voor een damesblad

– een handleiding voor samenwerking tussen uitgevers bij speciale projecten

– een restyling van een hobbyblad en bijbehorende website

– een advies voor het inzetten van prentenboeken als onderdeel van leesbevordering

– een onderzoek naar mogelijkheden voor internationale uitbreiding van een blad dat via eLearning cursussen aanbiedt

– een opzet voor een verbeterde site van een musicalproducent

En dat is slechts een greep uit de onderwerpen. Zowel de inhoud van de opdrachten als het soort bedrijven waarvoor ze worden uitgevoerd verschilt enorm, en dat is interessant. Want je mag als lezer toch een kijkje achter de schermen nemen. Van een middelbare school waar men worstelt met de communicatie rondom het nieuwe eLearningplatform tot het aannemersbedrijf waarvan de interne communicatie onder de loep genomen wordt: je ‘komt nog eens ergens’, tijdens het lezen van een scriptie. Wat dat betreft zit de thesis-zone vol met gevarieerde landschappen  en allerlei onverwachte uithoeken. Gelukkig maar, want dat waarschuwingsbordje, dat zal ik in augustus ongetwijfeld weer passeren…

Tagged on:     

One thought on “You are now entering the thesis zone

  • Oooh yes!

    Geestig, WordPress vindt dit te kort. Dus ik praat er wat bij.

Comments are closed.