De afgelopen tijd ben ik voor de master met name bezig geweest met een onderzoekje, het zogenaamde ‘verdiepingsonderzoek’. Enige verplichting: het moest iets met de leerstijlen van Kolb te maken hebben. Oh, en we mochten er niet meteen een afstudeeronderzoek van maken, dus de omvang moest enigszins beperkt blijven.

Het was erg leuk om weer ’s met onderzoeken bezig te zijn, hoewel het ook wel worstelen was. Worstelen met de onderzoeksvraag, worstelen met de vragenlijst die ik moest maken, worstelen met de cijfertjes die eruit kwamen (worstelen is een raar woord…). Maar nu is er dan toch een eerste versie van een heus ‘artikel’, waarin m’n resultaten beschreven worden. Dat artikel begint met de volgende ‘abstract’, oftewel samenvatting:

In dit onderzoek is gekeken of hbo-docenten een voorkeur hebben voor studenten met een bepaalde leerstijl, zoals getypeerd door Kolb. In één van de docententeams van de opleiding Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, is een kleinschalig kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Alle 23 docenten van dit team kozen uit twintig stellingen drie leerstrategieën zij het meest typerend vinden voor een goede student. Elk van deze strategieën is gekoppeld aan een van de vier leerstijlen van Kolb. Voor elke leerstijl is gekwantificeerd hoe vaak daarbij bijbehorende stellingen zijn genoemd, en vervolgens zijn de uitkomsten aan analyse onderworpen.

Hieruit bleek een significante afwijking van de verwachte verdeling: het aantal keren dat docenten kozen voor een strategie behorende tot de leerstijl ‘doener’ berust niet op toeval.

Geconcludeerd kan worden dat de hypothese mag worden aangenomen: docenten kiezen, gevraagd naar leerstrategieën die de leerstijl van een student typeren, voor één leerstijl als beste. Er worden ook andere leerstijlen gekozen, maar het is significant dat de docenten samen, als team, een voorkeur voor studenten met één leerstijl hebben, in dit geval die van ‘doener’.

Wat ik dan gedaan heb om hierbij uit te komen? Tjsa, om dat te beschrijven had ik vervolgens nog eens ruim vier pagina’s A4 nodig. Lastig samen te vatten in een logje. De korte versie: m’n collega’s drie stellingen uit een lijst van twintig laten kiezen, geteld hoe vaak een leerstijl door het kiezen van een stelling werd genoemd als voorkeur, en dat in een statistisch programmaatje gegooid. Enerzijds de grootste groep, anderzijds de rest. Je zou verwachten dat de verdeling 25% om 75% zou zijn, maar dat bleek dus niet zo te zijn: de afwijking was significant, dus die ene groep doeners is aantoonbaar vaker gekozen.

Komende week gaan we de onderzoeksverslagen bespreken en krijg ik nog tips en feedback voor de definitieve versie. Ik ben benieuwd.

p.s. Liefhebbers van het hele artikel mogen mailen… Inclusief bijlage ruim 7 A4, je bent gewaarschuwd…

Tagged on:

One thought on “En de uitkomst is…

  • Ik zou het artikel graag willen lezen alle 7 A4tjes en de rest. Ik hoop dat je me het zo snel mogelijk kunt sturen.

    Met vriendelijke groeten Richard

Comments are closed.