Zomerserie (foto: www.dutchcowgirls.nl)

Een tweede project waar ik erg naar uitkijk, heeft te maken met internationalisering. Het afgelopen jaar heeft de opleiding verschillende overeenkomsten gesloten met buitenlandse opleidingen, onder andere in Finland en België. Wanneer je eenmaal zo’n overeenkomst hebt, is het bijvoorbeeld mogelijk om – met Europese studiebeurzen – studenten uit te wisselen.

Aangezien onze opleiding, na een wat vertraagde start, nu toch echt internationaler aan de slag wil, lijkt het van belang om het aantal overeenkomsten met buitenlandse opleidingen uit te breiden. Daar wil ik natuurlijk best een steentje aan bijdragen. Zo lijkt het me vooral zinvol om ervoor te zorgen dat we een Engelstalige partner hebben waarmee we (onder andere) op het gebied van het boekenvak aan de slag kunnen. Het boekenvak is tenslotte een van de meest internationale vakken waarvoor ons profiel opleidt, en het Nederlandse boekenvak is bij uitstek op het Engelse taalgebied gericht. Daar liggen dus kansen.

Afgelopen voorjaar heeft een collega op de London Book Fair een eerste contact gelegd met mensen van een opleiding in Oxford. De eerste reacties waren zeer positief, maar nu moet dat contact natuurlijk uitgebouwd gaan worden, en als het even kan ook leiden tot interessante samenwerkingsverbanden. Die klus, die staat absoluut op mijn to-do-lijstje voor komend studiejaar!

Tagged on: