Zomerserie (foto: www.dutchcowgirls.nl)

Tegelijk met het Oxford-plan, wil ik in de eerste helft van het komende studiejaar aan de slag met het herzien van een van onze minoren. De afgelopen twee jaar draaide deze minor om het produceren van boeken: studenten maakten in opdracht twee echte uitgaven, met zelf geproduceerde content, met echt budget en met echte praktijkproblemen. Leuk, maar toch lijkt deze minor aan herziening toe.
Tot nu toe is het plan om de minor op twee gelijke poten neer te zetten: het boekenvak, en zaken doen in een internationale omgeving. Wat betreft het boekenvak, dat spreekt min of meer voor zich. Natuurlijk draait het dan om het goed kunnen produceren van een boek, maar daarnaast zijn ook inzicht in het boekenvak en de ontwikkelingen daarin van belang.

Omdat het boekenvak bij uitstek een internationaal vak is, is het eigenlijk niet meer dan logisch om het andere deel van de minor te vullen met kennis van dat internationale. Hoe zit dat met vaktaal, hoe werken cultuurverschillen, hoe moet je onderhandelen: dat soort vragen. Als overkoepelende opdracht bij deze twee poten, kun je studenten vervolgens een boek voor internationaal publiek laten maken – en daar komt de huidige vorm van de minor om de hoek kijken.

Het basisplan staat dus, maar als de minor in deze vorm van start moet in periode 3, dan moet er in de eerste helft van het jaar nog heel wat werk verzet worden. Helemaal als, en dat zou pas echt mooi zijn, we op de een of andere manier die opleiding in Oxford in het plan zouden kunnen betrekken, bijvoorbeeld door er een gezamenlijke minor van te maken. Dat zou de klus wel een stuk ingewikkelder maken, maar natuurlijk ook een stuk spannender!

Tagged on: