Door innovatieve technologie wordt de wereld steeds kleiner, en de kans dat studenten in hun werk de grens over gaan, fysiek danwel digitaal, wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk om studenten al tijdens hun opleiding internationale ervaring op te laten doen. Natuurlijk kunnen studenten een deel van hun studie in het buitenland doen, maar ook korte uitwisselingen en (online) samenwerking in projecten en vakken zorgen voor interculturele samenwerkings-skills.

In de minor International Trade Publishing geef ik les aan een groep studenten uit verschillende landen, die samen twee boeken maken. Ze redigeren de bestaande tekst, ze bedenken een concept, doen het design en de productie en verzorgen uiteindelijk een book launch, allemaal in het Engels.

Binnen deze minor is er een uitwisseling met Oxford Brookes University, waarin alle minorstudenten vier dagen naar Oxford gaan. Zes weken later komen de Brookes-studenten op bezoek in Amsterdam. Tijdens de uitwisseling wordt er gewerkt aan een gezamenlijke opdracht over trends in het mediavak. Daarnaast werken de studenten in Oxford aan eenzelfde soort boek als de studenten in Amsterdam: de International Student Guide Amsterdam heeft aan de basis gelegen voor een gelijksoortig project bij Brookes: the Student Guide to Oxford.

Verder maak ik deel uit van het projectteam voor de European Media Cloud Campus; een Erasmus+ project waarin de opleiding MIC samen met opleidingen uit Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Turkije bouwt aan een online campus, waarin studenten alles kunnen leren over nieuwe vormen van storytelling en journalistiek, en waar ze over grenzen heen met elkaar kunnen samenwerken aan vernieuwende projecten.